Jump to content

Tiếng Việt / Vietnamese

Sức khỏe tâm thần là gì?

Sức khỏe tâm thần là khả năng đối phó với các thách thức xảy ra trong cuộc sống. Khi cảm thấy buồn bã, tức giận, căng thẳng hoặc lo lắng, một sức khỏe tâm thần tốt sẽ giúp chúng ta đương đầu và phục hồi.

Một số tình huống có thể khiến chúng ta cảm thấy quá tải. Chúng có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận, suy nghĩ và cư xử. Ngay cả khi có sức khỏe tâm thần tốt, chúng ta cũng có thể phải mất một khoảng thời gian để trở lại là chính mình.

Vào những lúc này, điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm trợ giúp. Đó có thể là một người bạn, một thành viên trong gia đình hoặc một người khác mà bạn tin tưởng.

Tuy nhiên, đôi khi, hỗ trợ chuyên môn là cần thiết.

Head to Health có thể giúp bạn tìm các tài liệu số về sức khỏe tâm thần từ các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy.

Tôi cần giúp đỡ

Nếu bạn hoặc ai đó đang gặp nguy hiểm và cần trợ giúp khẩn cấp, vui lòng gọi 000. Nếu bạn cần hỗ trợ trực tuyến và qua điện thoại, hãy truy cập trang Tôi cần trợ giúp ngay bây giờ.

Nguồn thông tin sức khỏe tâm thần đã được dịch

Health.gov.au cung cấp danh sách các nguồn thông tin về sức khỏe tâm thần bằng 90 ngôn ngữ. Nguồn thông tin bao gồm tờ thông tin, hướng dẫn và các ấn phẩm khác.